Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach

Ul. Telemanna 1, tel. 68 470 28 70, 68 470 28 71
Strona głównaNews boxKomunikatJesteś w dziale:

Komunikat

26-07-2022 | drukuj
Ilustracja do informacji: Komunikat
K O M U N I K A T NR 12/2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach dnia z dnia 26.07.2022r.
w sprawie jakości wody na Pływalni WODNIK ul. Telemanna 1 w Żarach
informuje o:
przydatności wody przeznaczonej do kąpieli w brodziku,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, na podstawie sprawozdania
z badań próbek wody pobranych z brodzika na Pływalni WODNIK w Żarach ul. Telemanna
informuje, iż jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym i spełnia
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, jakie powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
  • Baner: Promień Żary
  • Baner: UKS Chromik Żary
  • Baner: Wopr
  • Baner: ZOM
  • Baner: Unia Kunice
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach
 
Baner: Baner-top-1