Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach

Ul. Telemanna 1, tel. 68 470 28 70, 68 470 28 71
Strona głównaCennikiFolwarkJesteś w dziale:

Cennik

UŻYCZENIA  SALI  Z ZAPLECZEM  W  BUDYNKU  NA  FOLWARKU
(brak możliwości użyczenia na imprezy komercyjne, cykliczne- dłuższe niż miesięczne wyprzedzenie)
 
Wniosek o użyczenie sali folwarcznej należy składać w Urzędzie Miejskim w Żarach - Wydział Polityki Regionalnej i Promocji
 
  • W dni robocze, w godzinach 7.00 – 15.00
Sala użyczana jest BEZPŁATNIE na realizację zadań statutowych UM Żary oraz jej jednostek organizacyjnych, spotkania miejskich organizacji i stowarzyszeń oraz spotkania zlecone przez UM Żary.
  • Pozostałym:  w dni robocze, oraz soboty i niedziele
1. Koszt pracy pracownika – ryczałt za 1 r/h.
2. Koszt środków higieny osobistej i środków do dezynfekcji – zgodnie z cenami dostawcy.
3. Koszty zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków sanitarnych, gazu – zgodnie z odczytem z liczników wg. cen dostawców mediów.
4.  Sprzątanie sali, pomieszczeń sanitarnych i terenu dziedzińca -  stawka za 1 r/h.
      
*w przypadku grup powyżej 30 osób – zgoda i kalkulacja indywidualna.
 
Cennik obowiązuje od 1 stycznia  2021r.
 
  • Baner: Promień Żary
  • Baner: UKS Chromik Żary
  • Baner: Wopr
  • Baner: ZOM
  • Baner: Unia Kunice
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach
 
Baner: Baner-top-1